PR

Často prijímate vo firme návštevy? Toto vám pomôže urobiť skvelý prvý dojem

S rastom podnikania a úspešnosťou firemnej značky ide ruka v ruke aj rast klientely a obchodných transakcií. A to znamená aj vyššiu návštevnosť vašich firemných priestorov. Prečo ešte viac nezvýšiť povedomie o vašej značke hoci i len takou maličkosťou, akou sú informačné systémy na pracovisku? Skvelý prvý dojem urobíte hlavne dochádzkovým systémom a aickým rozpoznávaním ŠPZ na parkovisku. Viac o tom si povieme v našom článku.

 

Aké výhody prináša moderný dochádzkový systém?

Pod pojmom „dochádzkový systém“ prirodzene nemyslíme papierové záznamy príchodov a odchodov. Tie už sú v mnohých firmách vzdialenou minulosťou.

Moderné dochádzkové systémy založené na biometrii sú už pekných pár rokov súčasťou vybavenia mnohých firiem, ktoré pomáhajú zaznamenávať čas príchodu zamestnancov. Okrem toho umožňujú jednoducho zaznamenávať a zabezpečovať každý vstup návštevy do firmy.

Dochádzkový systém v spojení s biometriou tiež ponúka množstvo ďalších výhod, na ktoré si zamestnávateľ i zamestnanci takmer okamžite zvyknú. V prvom rade tieto systémy predstavujú spoľahlivosť (žiadne zapisovanie príchodu do práce za kolegu). Prirodzene, rýchlo a prehľadne si môžete kontrolovať čas príchodu a odchodu zamestnancov do práce.

Určite tiež oceníte vysokú bezpečnosť biometrie – napríklad odtlačky prstov. Žiadna strata čítačiek alebo prístupových kariet tu preto nehrozí. A v neposlednom rade je obrovskou výhodou aj fakt, že vďaka dochádzkovému systému dokážete ušetriť finančné prostriedky a pracovný čas.

V súvislosti s evidenciou dochádzky zamestnancov a prijímaním návštev do firmy sú dôležité najmä:

  • Terminály – bezkontaktné a biometrické. Okrem evidencie pracovného času zamestnancov a prijímania návštev, dokážu zaznamenať aj objednávanie a výber jedál v stravovacom systéme. Prirodzene, tie modernejšie obsahujú aj mnoho ďalších prémiových funkcií..
  • Turnikety – pomocou nich si výrazne zvýšite bezpečnosť pri vstupe. Dokážu totiž pri vstupe osôb odhaliť kovy, alebo môžu slúžiť ako mincomat s platbou žetónmi alebo peniazmi.
  • Riadený prístup – ponúkajú ešte vyšší level zabezpečenia firmených priestorov. Napríklad povoľujú prístup do budovy, výťahu alebo konkrétnych priestorov v budove.

 

Rozpoznávanie ŠPZ na parkovisku

Základným princípom aického rozpoznávania ŠPZ na parkovisku je identifikácia všetkých EČV na kamere. Následne nastáva konverzia týchto údajov do textovej podoby. Týmto spôsobom upravený kamerový záznam je potom možné veľmi jednoducho importovať do parkovacích, návštevných, prístupových alebo sledovacích aplikácií.

A čo všetko môžete vďaka tomuto systému získať? Na to je jednoduchá odpoveď – množstvo výhod, z ktorých najdôležitejšie sú nasledovné:

  • aizovaný vstup vozidiel na parkovisko firmy, a to na základe EČV,
  • dokonalý prehľad o všetkých prejazdoch vozidiel v reálnom čase,
  • jednoduché archivovanie a podrobné filtrovanie záznamov či export reportov,
  • úplné integrovanie a prepojenie s vašim dochádzkovým systémom,
  • rýchle spracovanie všetkých údajov a vysokú spoľahlivosť systému.

Vo všeobecnosti tak získate dokonalý prehľad o všetkých vozidlách aj návštevách vo vašej firme. Zaevidované EČV totiž môžete veľmi jednoducho prepojiť a porovnať aj s ďalšími záznamami v systéme – uľahčíte si spracovanie evidencie návštev.

Veľkou výhodou tiež je, že systém ponúka možnosť jeho využívania v dvoch režimoch:

  • Automatický – bezobslužný prejazd vozidiel, ktorých EČV už bola zaevidovaná v databáze systému a prejazd povolený. Užitočné napríklad pri prejazde rezidenčných vozidiel a vozidiel zamestnancov.
  • Poloaický – obslužný prejazd vozidla na základe priameho zadania EČV v čase príjazdu. Využijete napríklad pri prejazde zásobovacích vozidiel.

 

Záver

Skvelý prvý dojem urobíte aj prostredníctvom moderných informačných systémov vo firme. Medzi tie najdôležitejšie patrí hlavne dochádzkový systém a aické rozpoznávanie ŠPZ na parkovisku. Prepojením týchto systémov získate dokonalý prehľad o všetkých návštevách vo vašej firme. A v neposlednom rade ušetríte množstvo finančných prostriedkov a pracovného času v súvislosti s evidenciou dochádzky zamestnancov.

zdroj: sponzorovaný článok
obrázky: freepik.com

 

Advertoriál

Sponzorovaný obsah na Megazín.sk