Bývanie

Najčastejšie chyby pri predaji domu

Predaj domu je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje starostlivú prípravu a správne rozhodnutia. Napriek tomu však mnohí predávajúci robia chyby, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celý proces a výslednú cenu nehnuteľnosti. V našom článku si povieme o najčastejších z nich a poskytneme vám užitočné rady, ako im predchádzať.

 

1. Nedostatočná dokumentácia

Nedostatočná dokumentácia je pri predaji domu jednou z najčastejších chýb, ktorá môže spôsobiť zbytočné oneskorenie alebo aj ďalšie komplikácie. Predávajúci často podceňujú dôležitosť kompletných a správnych dokumentov, ako sú vlastnícke listy, stavebné povolenia, technické prehliadky a iné.

Tieto nedostatky môžu viesť k právnym sporom alebo dokonca k zrušeniu zmluvy o predaji. Spolupráca s realitným právnikom je preto veľmi užitočná pre overenie všetkých potrebných dokumentov a zabezpečenie ich platnosti a úplnosti. Realitný právnik vám tiež poskytne odbornú pomoc pri identifikácii a riešení prípadných právnych problémov a minimalizuje riziká spojené s nedostatočnou dokumentáciou.

Zabezpečenie kompletných a správnych dokumentov je preto kľúčové pre hladký priebeh predaja domu a zachovanie dôveryhodnosti a integritu v celej transakcii.

 

2. Nekorektné stanovenie ceny nehnuteľnosti

Nekorektné stanovenie ceny nehnuteľnosti je ďalšou častou chybou pri predaji domu. Príliš vysoká cena odstraší potenciálnych kupujúcich a predĺži dobu trvania predaja, zatiaľ čo príliš nízka cena vedie k finančnej strate. Preto je dôležité urobiť si dôkladný prieskum trhu a porovnať ceny podobných nehnuteľností v danej oblasti.

V tomto smere je užitočná spolupráca s realitným agentom, ktorý má znalosti ohľadom miestneho realitného trhu v danej lokalite. Realitný agent vám dokáže urobiť profesionálnu cenovú analýzu a odporučiť vhodnú cenu na základe aktuálnych trhových trendov a iných faktorov. Medzi tie patria hlavne veľkosť, lokalita a stav nehnuteľnosti. Správne stanovená cena je tak kľúčom k atraktivite nehnuteľnosti na realitnom trhu.

 

3. Zanedbanie potenciálnych problémov nehnuteľnosti

Často sa stáva, že predávajúci zanedbávajú potenciálne problémy nehnuteľnosti, ako sú nedostatočná údržba, nerealizované nutné opravy, alebo dokonca skryté vady. Tieto nedostatky ale vedú ku sklamaniu zo strany kupujúcich, čo spomalí alebo dokonca aj zastaví predaj nehnuteľnosti.

Preto je dôležité identifikovať a riešiť tieto problémy vopred, a ak je to potrebné, konzultovať tieto problémy s odborníkmi –  murár, realitný odhadca alebo realitný právnik. Tým sa  minimalizujú riziká a nečakané prekvapenia počas celého procesu predaja nehnuteľnosti.

 

4. Nedostatočná prezentácia nehnuteľnosti

Nedostatočná prezentácia nehnuteľnosti je ďalšou chybou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje úspech predaja domu. V tomto smere predávajúci najčastejšie zanedbávajú prípravu (home staging) a prezentáciu nehnuteľnosti. A to prirodzene vedie k znižovaniu jej atraktivity a hodnoty na trhu. Dôležitou súčasťou prezentácie nehnuteľnosti je tiež jej vizuálny dojem a interiérový dizajn. Čo môžete v tomto smere zlepšiť?

Dobrým nápadom je pridanie luxusných prvkov, ako sú napríklad masívne drevené postele, čo môže výrazne zvýšiť atraktivitu a hodnotu domu. Tieto prvky pridávajú do interiéru pocit elegancie, štýlu a kvality. Aj to môže osloviť potenciálnych kupujúcich a tým zvýšiť ich záujem o nehnuteľnosť.

Okrem toho je dôležité venovať pozornosť kvalitným fotografiám a profesionálnemu marketingu, aby sa nehnuteľnosť dostala k čo najväčšiemu počtu záujemcov.

 

Záver

Predaj domu je naozaj pomerne zložitý proces, pri ktorom je veľmi ľahké urobiť chybu. Avšak s primeranou prípravou, správnymi rozhodnutiami a použitím luxusných a moderných prvkov pri prezentácii, môžete minimalizovať riziká a dosiahnuť úspešný predaj. Nezabudnite venovať pozornosť každému kroku procesu a neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ak je to potrebné.

obrázky: freepik.com

Redakcia

Hlavný redaktor Megazínu. Tvorí články tak, aby vás zaujali a dozvedeli ste sa vždy niečo nové. Obľubuje témy ako bývanie, zdravie cestovanie či príroda.