PR

Poznáte rozdiel medzi batériou a akumulátorom? Zaniká až po doslúžení

Batérie a akumulátory sú zdrojom energie všade tam, kde nie je k dispozícii elektrická sieť. Po uplynutí životnosti určite nepatria do bežného odpadu. Prečo vlastne a čo potom s nimi?

 

Súčasťou batérií a akumulátorov sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré pri skládkovaní vo voľnom prostredí vrátane legálnych smetísk, respektíve počas likvidácie spolu s radovým odpadom ohrozujú zdravie a zaťažujú životné prostredie. Jeden ľahostajne vyhodený starý akumulátor z telefónu môže zamoriť až 6 000 hektolitrov vody, čo je štvrtina objemu olympijského bazéna!

 

Vivisekcie žiab

Batérie poznáme už od začiatku 19. storočia. Prvú – s použitím medi, zinku a kyseliny sírovej – vyrobil Talian Alessandro Volta na báze stavebných jednotiek v podobe článkov od krajana Luigiho Galvaniho. Áno, to boli tie pokusy so záchvevmi končatín žiab pri dotyku kovovým predmetom počas vivisekcie…

Približne o sto rokov neskôr vývoj priniesol nabíjateľné verzie: sekundárne ako pokročilejší model primárnych. Správne sa volajú akumulátory. Slovné spojenie „nabíjateľná batéria“ je v hovorovej reči únosné, ba priam žiaduce na zjednodušenie komunikácie, ale v skutočnosti ide o oxymoron. Akumulátory okrem peňaženky šetria aj prírodu, nemajú však neobmedzený počet nabíjacích cyklov.

 

Od mobilov cez svietidlá až po autá

Prenosné batérie a akumulátory sú neoceniteľným a v mnohých prípadoch nezastupiteľným zdrojom energie. Vyskytujú sa v takmer všetkých moderných zariadeniach od mobilov cez elektronické gadgety, svietidlá a hračky až po automobily. V podstate umožnili vznik sveta „smart“.

Žiaľ, za cenu, že popri kyselinách obsahujú kadmium, zinok, lítium, mangán, nikel či ortuť, najmä však olovo – až štyri pätiny jeho produkcie je určenej práve na takéto využitie. Otrava olovom vylúčeným do ovzdušia, pôdy a spodných vôd vedie k poruchám nervového aj reprodukčného ústrojenstva. Pri rozsiahlejšej kontaminácii môže privodiť až kómu a napokon smrť.

 

Sedem materiálových kategórií

Technicky sú batérie, respektíve akumulátory chemickým zdrojom elektrického napätia skladajúcim sa z dvoch materiálov spojených elektrolytom. V rámci spomenutých základných podmnožín sa delia do siedmich kategórií.

Nenabíjateľné (batérie):

  • zinkovo-uhlíkové (ZnC)
  • zinkovo-chloridové (ZnCl)
  • alkalicko-mangánové (AlMn)

Nabíjateľné (akumulátory):

  • niklovo-kadmiové (NiCd)
  • niklovo-metalhydridové (NiMH)
  • lítiovo-iónové (Li-Ion)
  • lítiovo-polymérové (Li-Pol)

Lítiovo-iónové monočlánky ako nástupnícky variant niklovo-metalhydridových sú najdrahšie, no v súčasnosti zároveň aj najpredávanejšie pre ich miniaturizovateľnosť bez redukcie výkonu a environmentálnu prívetivosť.

Stupnice veľkostí a tvarov sa rôznia podľa regiónov sveta, potreby odbornosti daného popisu a ďalších faktorov. Za normálnych okolností si však úplne vystačíte s terminologickým členením na tužkové (skratka AA v registri ANSI), mikrotužkové (AAA), malé články (C), veľké články (D), ploché batérie (4,5V), 9-voltové batérie (9V), gombíkové (xR44 pri IEC značení) a mincové (xR2032).

 

Elektropredajňa alebo zberný dvor

Kto vedome ignoruje povinnosť separovať a likvidovať vyradené batérie a akumulátory určeným spôsobom, nemá ani prípadné alibi v podobe sprievodných nákladov. Nie sú totiž súčasťou komunálnych poplatkov a znáša ich vždy výrobca. Pravda, kým nie sú spôsobené nedôsledným triedením v zmysle príslušnej legislatívy.

Doslúžené prenosné batérie a akumulátory stačí bezplatne a bez podmienenia kúpou tovaru odovzdať do recyklačnej nádoby v predajni s takýmto sortimentom alebo na zbernom dvore. Odtiaľ putujú do špecializovaných prevádzok na bezpečné spracovanie. Najbližšie vhodné miesto nájdete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

zdroj: sponzorovaný článok
obrázky: freepik.com

 

Advertoriál

Sponzorovaný obsah na Megazín.sk