PR

Ako na PZP pri kúpe ojazdeného auta?

Plánujete kúpu auta z druhej ruky? Zmluvu PZP nie je možné preniesť z pôvodného majiteľa auta na nového. Je preto potrebné nové poistenie auta a to hneď pri prepise vozidla. Zistite, ako čo najefektívnejšie uzavrieť PZP pre jazdené vozidlo.

 

Poistenie je potrebné už pri prepise vozidla

Hneď po podpísaní kúpno predajnej zmluvy a prepise auta zodpovedá nový majiteľ za prípadné škody. Každé auto s platným evidenčným číslom, ktoré je zapísané v registri musí mať platné PZP poistenie. Bez platného poistenia sa nemožno s autom pohybovať po cestných komunikáciách a teda ani prepraviť od pôvodného majiteľa k novému.

V takomto prípade, kedy je potrebné mať platné poistenie čo najskôr je vhodné využiť uzatvorenie PZP online. Zmluva nadobúda platnosť ihneď po zaplatení a všetky potrebné dokumenty spolu so zelenou kartou prídu klientovi na email. Takto môže nový majiteľ na práve kúpenom aute začať jazdiť okamžite.

 

Poistenie auta dovezeného zo zahraničia

Dovezenie auta zo zahraničia je často výhodnejšie ako kúpa vozidla u slovenských predajcov. Pred prevozom auta zo zahraničia je ale potrebné splniť niekoľko povinností. Okrem toho, že budete potrebovať technický preukaz vozidla, prevozové značky a protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole, je potrebné aj dočasné povinné zmluvné poistenie. Po príchode na Slovensko je potom potrebné uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie. Opäť je vhodné využitie online služieb, keďže po uzatvorení povinného zmluvného poistenia online začne poistenie platiť ihneď po zaplatení.

 

Zrušenie PZP pri predaji vozidla

Predaj auta je jedným z najčastejších dôvodov zrušenia PZP. Výpoveď zmluvy podáva pôvodný majiteľ vozidla tak, že odošle vyplnené tlačivo výpovede priamo poisťovni, v ktorej zmluvu uzatvoril. Výpoveď je potrebné odoslať hneď po odhlásení auta z evidencie vozidiel.

Výpoveď zmluvy PZP prebieha rýchlejšie, ak pôvodný majiteľ auta poskytne zároveň poisťovni kópiu technického preukazu s dokladom o odhlásení vozidla z evidencie. V prípade, že pôvodný majiteľ vozidla zaplatil PZP na celý rok a toto nevyužil, musí v žiadosti uviesť, akým spôsobom si želá zaslať preplatok poistného.

Nový majiteľ vozidla následne uzatvára nové poistenie na jeho meno. V prípade nutnosti rýchleho zápisu vozidla odporúčame využitie online služieb. Tieto poskytujú viacero výhod ako okamžitá platnosť, rýchle porovnanie viacerých ponúk a jednoduchý prehľad cien a bonusov.

zdroj: sponzorovaný článok
obrázky: freepik.com

 

Advertoriál

Sponzorovaný obsah na Megazín.sk